Lopende projecten

Project Lower Moshi

16-02-2018
De Stichting Mount Meru (SMM) en de Stichting Driving Nurses (SDN)  zijn een samenwerkingsverband aangegaan om zich samen in te zetten voor het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Tanzania.

De SMM gaat trainingen in verloskundige echoscopie verzorgen en een echoapparaat leveren voor in de Mamabus in Lower Moshi.

De SDN zorgt voor onderhoud mamabus en de overige middelen. Tevens heeft de SDN de mogelijkheid om een 2-de Mamabus te laten rijden- mogelijk gebied Arusha in 2019.

De SMM hervat het contact met de Regional Medical Officer( RMO) Dr. Wonanji district Arusha en informeert hem over het project met de Mamabus regio Lower Moshi.

Dr. Wonanji stuurt een “letter of intent” om samen met de SMM de Moeder- en kindsterfte in Tanzania terug te dringen.

Oktober 2018 staat een bezoek van de SDR en SMM naar Moshi en Arusha gepland.

letter of intent Alyssa/Moshi
Tilburgs Studenten Cabaret
Samenwerking Mamabus
Hulpvraag Dr. Wonanji
Bedankbrief Dr. Wonanji
Referral letter (waar alles mee begon)