Privacyverklaring

De Stichting Mount Meru verstuurt periodiek nieuwbrieven over haar activiteiten. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website of via het emailadres van de Stichting (stichtingmountmeru@gmail.com). Hierbij vragen wij alleen uw naam en emailadres. Deze gegevens worden alleen opgeslagen in een contactenlijst van onze mailbox en in de mailinglijst van Mailchimp, de dienst die wij gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief (www.mailchimp.com). Beide partijen geven aan te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw naam en emailadres worden uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over onze projecten. Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen of derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief of uw gegevens wijzigen. Dit kan via een link onderaan in de ontvangen nieuwsbrief of via stichtingmountmeru@gmail.com Bij afmelding worden uw gegevens meteen verwijderd uit onze hierboven genoemde bestanden.

De Stichting Mount Meru zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Neemt u gerust contact met ons op bij vragen of zorgen over ons privacy beleid.

Steun ons met € 25


Adopteer een echoscopist

NL12 RABO 0304 0845 57
ten name van
Stichting Mount Meru
Tilburg
stichtingmountmeru@gmail.com