Waar alles mee begon

Verloskundige/ echoscopiste Margriet van der Weel is één van de oprichters van de stichting.
"Tijdens een reis door Tanzania heb ik het Mount Meru Ziekenhuis in Arusha bezocht en was getroffen door wat ik daar zag. Bevallen in Tanzania is een hachelijke zaak. De moeder- en babysterfte is hoog en schrijnend. Ook in het Mount Meru Ziekenhuis is dit niet anders.
In een gesprek met onder andere Dr. Richard Sungura van het ziekenhuis werd mij duidelijk dat een goed werkend echoapparaat een grote bijdrage kan leveren om de zorg aan moeder en kind te verbeteren"
Met een echoapparaat kan op een veilige, niet invasieve manier direct medisch belangrijke  informatie verkregen worden. Bij het ontdekken van een buiten de baarmoeder gelegen zwangerschap kan tijdig ingrijpen voor de moeder levensreddend zijn. Ook kan een voor de uitgang liggende moederkoek ten tijde van de bevalling levensbedreigend voor moeder en kind zijn als niet tijdig ingegrepen wordt. Het tijdens de zwangerschap opsporen van bepaalde aangeboren afwijkingen kan heel belangrijk zijn voor de plaats en wijze van bevallen.
Echoscopie kost behalve de investering in het apparaat weinig en de techniek is met goede training goed aan te leren.
"Terug in Nederland heb ik contact opgenomen met collega’s. Samen hebben we toen besloten onze vakkennis en ervaring op het gebied van de echoscopie te gaan delen met collega’s in Arusha. We zijn op zoek gegaan naar een goed werkend echoapparaat voor het Mount Meru Ziekenhuis"

De kosten voor het apparaat, transport en onderhoud werden begroot op ongeveer 12.000 euro. Om dit alles te bekostigen werd de Stichting Mount Meru opgericht.

Bestuur per 01-12-2018

Margriet van der Weel-Roem : voorzitter/verloskundig echoscopist

Anna Lied Poelstra-Sanders : penningmeester/verloskundig echoscopist

Saja Erens : secretaris/verloskundig echoscopist

 

 

ANBI –status van de Stichting Mount Meru

De Stichting Mount Meru is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) fiscaal nummer 855192835.
Dat betekent dat donateurs (periodieke) giften kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Iedere donateur die toezegt vijf jaar of langer een zelfde bedrag per jaar aan onze Stichting Mount Meru te schenken mag dat bedrag ieder jaar volledig van de top van zijn/haar inkomen aftrekken onder de rubriek "periodieke giften"( zonder drempel)! Een onderlinge overeenkomst wordt dan opgemaakt.
Op de site van de belastingdienst leest u hier meer over www.belastingdienst.nl
Als u hiervoor belangstelling heeft, neemt u dan contact op met :
Anna Lied Poelstra-Sanders, penningmeester Stichting Mount Meru
Dorshout 9,  5462 GL Veghel
tel.06-30388322 stichtingmountmeru@gmail.com

 

Privacyverklaring

De Stichting Mount Meru verstuurt periodiek nieuwbrieven over haar activiteiten. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website of via het emailadres van de Stichting (stichtingmountmeru@gmail.com). Hierbij vragen wij alleen uw naam en emailadres. Deze gegevens worden alleen opgeslagen in een contactenlijst van onze mailbox en in de mailinglijst van Mailchimp, de dienst die wij gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief (www.mailchimp.com). Beide partijen geven aan te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw naam en emailadres worden uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over onze projecten. Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen of derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief of uw gegevens wijzigen. Dit kan via een link onderaan in de ontvangen nieuwsbrief of via stichtingmountmeru@gmail.com Bij afmelding worden uw gegevens meteen verwijderd uit onze hierboven genoemde bestanden.

De Stichting Mount Meru zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Neemt u gerust contact met ons op bij vragen of zorgen over ons privacy beleid.