Waar-alles-mee-begon

Verloskundige/ echoscopiste Margriet van der Weel is één van de oprichters van de stichting.
"Tijdens een reis door Tanzania heb ik het Mount Meru Ziekenhuis in Arusha bezocht en was getroffen door wat ik daar zag. Bevallen in Tanzania is een hachelijke zaak. De moeder- en babysterfte is hoog en schrijnend. Ook in het Mount Meru Ziekenhuis is dit niet anders.
In een gesprek met onder andere Dr. Richard Sungura van het ziekenhuis werd mij duidelijk dat een goed werkend echoapparaat een grote bijdrage kan leveren om de zorg aan moeder en kind te verbeteren"
Met een echoapparaat kan op een veilige, niet invasieve manier direct medisch belangrijke  informatie verkregen worden. Bij het ontdekken van een buiten de baarmoeder gelegen zwangerschap kan tijdig ingrijpen voor de moeder levensreddend zijn. Ook kan een voor de uitgang liggende moederkoek ten tijde van de bevalling levensbedreigend voor moeder en kind zijn als niet tijdig ingegrepen wordt. Het tijdens de zwangerschap opsporen van bepaalde aangeboren afwijkingen kan heel belangrijk zijn voor de plaats en wijze van bevallen.
Echoscopie kost behalve de investering in het apparaat weinig en de techniek is met goede training goed aan te leren.
"Terug in Nederland heb ik contact opgenomen met collega’s. Samen hebben we toen besloten onze vakkennis en ervaring op het gebied van de echoscopie te gaan delen met collega’s in Arusha. We zijn op zoek gegaan naar een goed werkend echoapparaat voor het Mount Meru Ziekenhuis"

De kosten voor het apparaat, transport en onderhoud werden begroot op ongeveer 12.000 euro. Om dit alles te bekostigen werd de Stichting Mount Meru opgericht.