Tot ons genoegen kunnen wij mededelen dat vanaf heden Saja Erens ons bestuur komt versterken. Saja is een verloskundig echoscopiste die ook al enige tijd in Tanzania heeft doorgebracht.
Per 1 september 2018 mogen we ook Manon Broumels binnen ons bestuur verwelkomen. Manon heeft haar eigen echobureau en jarenlange ervaring in het maken van verloskundige en gynaecologische echo's.

uitbreiding bestuur